• TR
 • en
 • Yüzme

  YÜZME

  Yüzme Sporu uluslar arası standartlarda boyutu olan (50 metre, 8 kulvar) havuzlarda bedenin kulaç ve ayak hareketlerinden başka bir yardım almadan kendi kulvarında serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbağa stillerinin her birinde veya dördünde karışık olarak 50, 100, 200, 800 ve 1500 metrelerde bireysel olarak yaptıkları yarışmaya denir.

  YÜZME TEKNİKLERİ

  SERBEST YÜZME TEKNİĞİ:

  Serbest Yüzme Tekniğinin Gelişimi:

  Günümüzde kullanılan ve bildiğimiz krawl tekniği ilk defa 1897 yılında Avustralyalı yüzücüler tarafından uygulanmıştır. Önceleri, krawl teknik özellikle yarışların bitiminde, hız kazanmak amacıyla kullanılırdı. Daha sonra Amerikalı yüzücüler, krawl tekniğini kol hareketi açısından geliştirdiler. Amerikalı uzmanlar kol hareketinde "omuz rotasyonu”nun önemini tespit ederek, kolun suyu çekme hareketinin daha uzun olmasına dikkat ettiler.

  Serbest teknik bacak hareketinin uygulanması:

  Aktif hareket: Bacak hareketi kalça ekleminden yapılır. Diz hafif bükülerek parmak uçları içe doğru rotasyon yapar. Diz hafif bükülü konumunu korurken alt bacak ayak ile birlikte aşağıya doğru kuvvetlice vuruş yapar.

  Pasif hareket: Vuruş yapan bacak düz bir şekilde geriye doğru uzatılır ve topuk su yüzeyine gelene kadar pasif hareket devam eder.

  Serbest kol hareketinin uygulanması:

  Aktif hareket: 3 evreden oluşur. Kolun suya girişi ve suyun tutulması, kolun suyu çekmesi ve kolun suyu itmesidir. 1. evrede kol suya girerken yatay pozisyonda olup, suya girerken hafif fleksiyon suyun içerisinde ise ekstensiyon yapmalıdır. 2. evrede dirsek fleksiyon yaparak üst kol ve omuzla 90 derecelik bir açı oluşturuncaya kadar suyu önden aşağıya ve geriye doğru çeker. 3. evrede el kalçanın yanına geldikten sonra kol düz bir şekilde sudan çıkarılır.

  Pasif hareket: Sudan çıkan kol dirsekten hafif bükülür ve tekrar suya girer. Aktif hareket başlayana kadar pasif hareket devam eder.

  Serbest Yüzmede Nefes Alıp Verme Tekniğinin Uygulanması:

  Nefes almak için başın uygun bir şekilde çevrilmesi şarttır, aksi takdirde vücut pozisyonu, kol hareketlerinin simetrisi ve bacak hareketlerinin planı bozulabilir.

  Nefes her iki taraftan alınmalıdır (sağ-sol). Bunun için ideal nefes koordinasyonu 3 kolda 1 nefes olarak uygulanmaktadır. Yüzün yarısı sudan çıktığında nefes alınır ve gözler sudan çıkmaya hazırlanan kola doğru bakar. Kol omuz hizasına geldiğinde nefes alma evresi sona erer.

  Serbest teknik yarışma mesafeleri:

  Erkekler: 50m, 100m, 200m, 400m 1500m ( Yaş gruplarına göre farklılık gösterebilir.)

  Bayanlar: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m (1500m. Yeni uygulamaya girmiştir.)

  (Mesafeler yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.)

  Kol Çekişleri:

  Yüzücülerin asıl amacı; daha fazla kulaç atmak ve kol çekmek yerine, kulaç uzunluğunu arttırmak ve suya daha fazla kuvvet uygulamaktır. Aynı zamanda doğru kol tekniği de çok önemlidir. Yüzücülerin kulaç uzunluğunu ve kuvvetini yarış sonuna kadar koruyabilmeleri gerekir. Ancak yapılan araştırmalarda uzun mesafe yüzmelerde kulaç uzunluğu ve yüzme hızında düşme gözlemlenmiştir.

  KURBAĞALAMA YÜZME TEKNİĞİ

  Kurbağalama Yüzme Tekniğinin Gelişim

  Yuvarlak hareketler kullanarak suda ilerleme biçimi antik çağlardan tanınmaktadır. O zamanlara ait kaynaklardan, bu yüzme çeşidinin Mısırlılarda, Grekler ve Romalılarda kullanıldığı ispatlanmıştır. Bilinen en eski üzme tekniği olan, kurbağalama yüzme, Olimpiyat Oyunları programında ancak 1904 yılında yer almaya başlamıştır. 1960 yıllarında Japon yüzücü Osaky'nin gösterdiği teknikte kolun suyu çekişi kalçalara kadar devam ederdi ve nefes hemen suyun çekişinden sonra gerçekleşirdi. Yuvarlak hareketin yerine düz ve uzun bir hareket yapıldığından dolayı ilerleme daha etkili oluyordu. Kurbağalama teknikte günümüze gelene kadar pek çok değişiklikler yapılmıştır birçok uzman kurbağalamanın düz vücut pozisyonunda yapılması gerektiğine inanmıştır. Kurbağalama yüzme tekniği, yüzme müsabaka stilleri içerisinde en yavaş olanıdır. Bunun nedeni vücudun su yüzeyiyle yatığı açının geniş olması ve buna bağlı olarak da sürtünmenin fazla olmasıdır.

  Kurbağalama bacak hareketinin uygulanması:

  Pasif hareket: Kaymanın ardından bacaklar omuz genişliğinde açılır ve dizler hafif bükülü olarak topuklar kalçaya doğru çekilir. Topuklar kalçaya geldikten hemen sonra ayak tabanlarıyla suyu itebilmek için, dışa doğru rotasyon yapar.

  Aktif hareket: Dizler hafif bükülü topuklar kalçaya doğru çekilmiş durumda iken ayaklar dışa doğru çevrilir ve ayak tabanlarıyla su yandan arkaya doğru kuvvetlice itilir. Aktif hareketin sonunda bacaklar birleşerek düz bir pozisyona gelir ve bir sonraki harekete başlayana kadar bir süre kayma pozisyonunda kalır.

  Kurbağalama kol hareketinin uygulanması:

  Aktif hareket: Kollar düz bir şekilde ileriye uzanmış durumdadır. Ellerin dışa doğru rotasyon yapması ile birlikte, kollar dirsekten hafif bükülür ve kollar 90 dereceye gelene kadar suyu çekmeye devam eder.

  Bu pozisyondan hemen sonra dirsekler göğüs altında birleşir ve avuç içleri dışa doğru eller ileriye bakar durumdadır.

  Pasif hareket: Kollar öne doğru omuzla birlikte uzatılır ve eller ileriye bakar. Kollar düz bir hale gelene kadar pasif evre devam eder.

  Kurbağalama Yüzmede Nefes Alıp Verme Tekniğinin Uygulanması:

  Nefes alma kolun suyu çekmesinin son kısmında yapılmaktadır. İlerlemenin etkili olması için nefes alındığında başın suyun dışına çıkarılmaması gerekmektedir.

  Kurbağalama teknik yarışma mesafeleri;

  Erkekler: 50m, 100m, 200m

  Bayanlar: 50m, 100m, 200m

  KELEBEK YÜZME TEKNİĞİ

  Kelebek Yüzme Tekniğinin Gelişimi:

  Yüzme tekniklerinin arasında en yeni olan, kelebek yüzme, 1935 yılında Uluslararası Yüzme Federasyonu'nun kurbağalama-kelebek kural ayırımı yapıldığında meydana çıkmıştır.
  1951 yılında kelebek tekniği Avrupa'da ilgi toplamaya başlamış ve 1953 yılında Uluslararası Yüzme Federasyonu yeni kelebek tekniğin resmi olarak kabul etmiştir.

  Kelebek bacak hareketinin uygulaması:

  Aktif hareket: Bacak hareketi kalça ekleminden yapılır. Dizlerin bükülme anında üst bacak suya iner ve ayak parmak uçları parmaklar kapalı olarak içe doğru rotasyon yapar. Daha sonra alt bacak yukarı doğru kuvvetlice bir kırbaç hareketi yapar ve ilerlemeyi sağlar.

  Pasif hareket: Bacak düz hale geldikten sonra gevşek bir şekilde yukarıya kaldırılır. Bu hareketin ilerlemeye bir katkısı yoktur.

  Kelebek kol hareketinin uygulanması:

  Aktif hareket: Kelebek kol hareketi 3 evreden oluşmaktadır. 1. evre kolun suya girişi ve suyu tutuşu, 2. evre suyu çekme, 3. evre ise suyu itme evresidir. Kolun suya girişi sırasında eller dışarıya doğru rotasyon yapar. Suyu çekme evresinde kollar yana doğru açılarak ve dirsekten hafif fleksiyon yaparak suyu çekmeye başlar. Suyu itme evresinde ise kollar suyu vücudun yakınından bacaklara doğru iter ve itme hareketi el kalçanın yanına gelinceye kadar devam eder.

  Pasif hareket: Kolun suyu itme evresi sonlandığı anda kollar sudan çıkar ve vücudun orta hattına yakın bir yol izleyerek tekrar suya girer.

  Kelebek Yüzmede Nefes Alıp Verme Tekniğinin Uygulanması:

  Kelebek yüzmenin koordinasyonu iki kol hareketine 4 dolfin ayak vuruşu ve bir nefes hareketi olarak uygulanır.

  Nefes alma zamanı kolların aktif hareketinin bitiminde meydana gelir. Bu durumda, suyun itilmesi bittiğinde başın sudan kaldırılması için yeterince destek sağlanmış olur.

  Kelebek teknik yarışma mesafeleri:

  Erkekler: 50m, 100m, 200m

  Bayanlar: 50m, 100m, 200m

  SIRTÜSTÜ YÜZME TEKNİĞİ

  Sırtüstü Yüzme Tekniğinin Gelişimi:

  Sırt üstü yatay pozisyonu kullanarak suda ilerleme en eski zamanlardan beri bilinmektedir. Krawl yüzme tekniğinin ortaya çıkması ile beraber, krawl'da kullanılan hareketler sırtüstü stiline adapte edilmeye başlanmıştır. Sırtüstü yüzme, ilk olarak 1912 yılında Stockholm Olimpiyat Oyunları sırasında Amerikalı yüzücü Hebner tarafından yapılmıştır. Yarışı kazandığı için yenilikçi tekniği çok ciddiye alınmıştır.

  Sırtüstü bacak hareketinin uygulanması:

  Aktif hareket: Bacak hareketi kalça ekleminden yapılır. Diz hafif bükülür ve ayak parmak uçları içe doğru rotasyon yapar. Bu sırada parmak uçları gergindir. Diz su yüzeyine çıkmadan, alt bacak ve ayak yukarıya doğru kuvvetlice bir itiş yapar.

  Pasif hareket: Bacak gevşek bir şekilde aşağıya doğru iner.

  Sırtüstü kol hareketinin uygulanması:

  Aktif hareket: 3 evreden oluşmaktadır. 1.evre kolun suya girişi ve suyun tutulması, 2.evre kolun suyu çekmesi ve 3.evre kolun suyu itmesi. Kolun suya girişi ve suyun tutulması evresinde kol dışa doğru rotasyon yapar ve suya düz bir şekilde girer. Dirseğin bükülü olmamasına dikkat edilir. Kolun suyu çekme evresinde dirsek fleksiyon yapar ve 90 derecelik bir açı oluşturuncaya kadar hareketine devam eder. Kolun hareket yöne ilerleme yönünün aksinedir. Kolun suyu itme evresinde ise 90 dereceye geldikten sonra suyu bacaklara doğru itmeye başalar ve itme hareketi el kalça yanına gelinceye kadar devam eder.

  Pasif hareket: Kolun sudan çıkması ile birlikte pasif hareket başlar. Kol başın arkasına geldiği anda dışa doğru rotasyon yaparak tekrar suya girer.

  Sırtüstü Yüzmede Nefes Alıp Verme Tekniğinin Uygulanması:

  Sırt üstü yüzme tekniğinde baş suda olmadığı için nefes alma yönünden diğer stillerden avantajlıdır. Baş sabit bir pozisyondadır. En çok kullanılan koordinasyon, 6 bacak vuruşuna bir çift kol hareketidir. Bir kol suya girerken diğer kol sudan çıkma aşamasındadır ve kuvvetli ayak vuruşu ile en hızlı ilerlemenin kazanılması amaçlanır.

  Sırt üstü teknik yarışma mesafeleri:

  Erkekler: 50m, 100m, 200m

  Bayanlar: 50m, 100m, 200m

  KARIŞIK YÜZME VE BAYRAK YARIŞLARI

  Karışık yüzme; ferdi karışık ve karışık bayrak olarak 2 çeşittir. Ferdi karışıkta yüzücüler 4 stili sırasıyla kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest stil olarak yüzerler.

  Karışık bayrak yarışlarında ise yüzücüler 4 stili sırasıyla sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve serbest stil olarak yüzerler. Her bölüm o stilin kurallarına uygun olarak bitirilir. Bayrak takımları 4 yüzücüden oluşur. Bayrak yarışlarında, bir önceki takım arkadaşının eli duvara (touch ped) değdikten sonra diğer yüzücü çıkış yapar. Aksi halde takım diskalifiye edilir.

  Bayrak takımında yüzecek yüzücülerin isimleri ve sıraları yarış başlamadan önce belirlenir. Sekreterliğe verilen yüzme listesindeki sırayla yüzülmemesi diskalifiye sebebidir.

  FERDİ KARIŞIK YÜZME MESAFELERİ

  100m Ferdi karışık

  200m Ferdi Karışık

  400m Ferdi karışık

  KARIŞIK BAYRAK YARIŞLAR

  4*100m Karışık Bayrak

  SERBEST BAYRAK

  4*100m Serbest Bayrak

  4*200m Serbest Bayrak

  Bu İçeriği Paylaş